Onze industrie heeft onterecht een slechte naam

Joost Wichers - Wintershall

Wintershall is een internationaal opererende olie- en gasmaatschappij. Ook in Nederland is het bedrijf actief, met maar liefst 22 platforms op de Noordzee en één landlocatie in Wijk aan Zee. Vanuit de twee hoofdkantoren worden de verschillende clusters aangestuurd. Joost Wichers, productie superintendent bij Wintershall, vertelt hoe het is om voor het bedrijf te werken en hoe de organisatie de inmiddels 30-jarige samenwerking met Redwave ervaart.

Sinds 2009 werkt Joost Wichers in Den Helder, waar de centrale controlekamer van Wintershall zich bevindt. Vanuit hier kunnen alle platforms op afstand worden aangestuurd. De medewerkers die op het platform werken houden zich bezig met het verhelpen van storingen en het verlenen van service aan de diverse onderdelen. “Als Productie Superintendent ben ik verantwoordelijke voor de dagelijkse operatie,” vertelt Joost. “Dat gaat dan voor een belangrijk deel over veiligheid. Dat staat absoluut bovenaan. Daarnaast houd ik me ook bezig met de productiedoelstellingen en of deze wel binnen de geldelijke budgetten worden behaald.”

‘Foute’ industrie

De olie- en gassector staat onder druk. Het klimaatakkoord, problemen in Groningen en de roep om duurzaamheid geven de industrie een slecht imago. Onterecht, zo stelt Joost: “Wij hebben het moeilijk op dit moment. Van alle fossiele brandstoffen is gas verreweg de schoonste. Het idee dat we op korte termijn alles kunnen vervangen door duurzame alternatieven is een utopie. Gas is een ontzettend belangrijke transitiebrandstof die ons helpt om op een realistische manier over te stappen naar meer duurzame energiebronnen. Dat we daarnaartoe moeten, dat is voor iedereen wel duidelijk. De manier waarop de politiek hier nu mee omspringt is wat mij betreft echter kortzichtig. Toch heeft deze eco-hype wel veel effect op onze sector en de werving en selectie in ons vakgebied.”

 

“Onze industrie heeft onterecht een slechte naam. Dat maakt het vinden van nieuwe medewerkers lastig.”

 

Uitdagende zoektocht

Het zoeken en vinden van geschikte medewerkers in de offshore industrie is een behoorlijke uitdaging. Daarom is Joost ook zo blij met Redwave: “Voor functies als Operator Mechanic of E&I’ers gaan we altijd eerst naar onze vaste contractors. Redwave is daarin een hoofdrolspeler. Zij kennen onze eisen inmiddels vrij behoorlijk en de kandidaten die we aangeboden krijgen passen doorgaans goed bij wat we zoeken.” Kandidaten die worden aangedragen doorlopen een aantal gespreksrondes en worden na een introductie aangesteld voor een proefperiode van drie maanden. Deze periode verloopt volgens Joost negen van de tien keer zonder problemen. “Daarna gaan we onze nieuwe collega’s trainen volgens de Wintershall-specificaties zodat ze optimaal inzetbaar zijn. Het duurt vervolgens nog zo’n drie jaar voordat ze alle ins en outs van het werken op het platform kennen en beheersen.”

Er zijn ook andere detacheerders in de markt, maar volgens Joost heeft Redwave wel een duidelijk onderscheidende waarde: “Redwave is altijd heel betrokken en actief. Zij kennen de problematiek ook goed, omdat ze zelf uit de sector komen. Ze komen met eigen ideeën en plannen om het anders te doen of een nieuwe invalshoek voor de werving en selectie aan te boren. Het is heel fijn dat je daar dan samen over kan sparren. We weten beiden waar het over gaat en zoeken naar een oplossing die echt werkt.”

Intensieve samenwerking

Redwave werkt al ruim dertig jaar met Wintershall samen. Er zouden wel tot zo’n honderd man gedetacheerd via Redwave bij Wintershall kunnen werken, zowel offshore als in de controlekamer. “Omdat we inmiddels in verschillende internationale wateren platforms hebben staan, hebben we te maken met verschillende soorten wet- en regelgevingen. Dat kan behoorlijk intensief zijn. Zo heb je ook te maken met verschillende belastingtarieven voor offshore medewerkers. Gelukkig kunnen we over de werkuren en de regels daaromtrent heel goed met Redwave overleggen. Voor gedetacheerde Redwavers geldt immers hetzelfde als voor onze eigen medewerkers.”

Bijzondere werkomgeving

Het soort werk waarvoor mensen nodig zijn vergt bepaalde specifieke eigenschappen. Joost: “Wij hebben een productie-eiland. Dat wordt nogal eens verwisseld met een booreiland, maar dat is over het algemeen mobiel. Een productie-eiland staat op een vaste locatie van een gas- of olieveld dat wij dan leegproduceren. Als je werkt op zo’n platform, dan werk je eigenlijk in een klein dorpje. Je doet daar alles zelf, je maakt je eigen water, je eigen elektriciteit en je eigen brood. De burgermeester van het dorp, dat is het Hoofd Mijnbouw Installatie of de HMI. Die heeft een aantal mensen om zich heen die het platform onderhouden, zoals Operator Mechanics en E&I’ers. Iedereen werkt daarbij samen. Een pomp die onderhoud nodig heeft, heeft dat niet alleen op mechanisch vlak nodig. Soms heb je daarbij ook een instrumentele controle.” Professionaliteit, verdraagzaamheid en het prioriteren van veiligheid zijn eigenschappen die offshore medewerkers absoluut moeten bezitten. Je zit immers twee weken achter elkaar met elkaar in een relatief kleine omgeving. “Bij een incident of ruzie ben je dus ook je eigen politie, ambulance en brandweer,” aldus Joost.

 

“Professionaliteit, verdraagzaamheid en het prioriteren van veiligheid zijn eigenschappen die offshore medewerkers absoluut moeten bezitten.”

 

Mannenwereld?

De offshore en onshore industrie staat nog steeds te boek als mannenwereld. Jammer, aldus Joost, want ook voor vrouwen biedt de sector kansen en uitdaging: “We proberen wel actief vrouwen te werven, maar dat blijkt toch erg moeilijk. Toen ik in 2007 afscheid nam als HMI werd mijn functie daar wel overgenomen door een vrouw. Dat was voor het eerst dat een vrouw in die functie aan de slag ging. Dat ging harstikke goed. Iedereen accepteerde dat zonder problemen. Zij heeft dat enkele jaren gedaan en is daarna verder doorgegroeid. Inmiddels zit ze zelfs in de top van het bedrijf. Kansen genoeg dus, ook voor vrouwen.” Volgens Joost is het vooral belangrijk dat iemand laat zien dat hij of zij voldoende kennis en capaciteiten heeft voor het werk. Dan is geslacht niet belangrijk. Leeftijd kan weleens een uitdaging zijn: “Vaak zijn jonge technici slim en ambitieus genoeg om snel te groeien en nieuwe dingen te leren. De cursussen doorlopen ze allemaal zonder problemen, maar leidinggeven en echt verantwoordelijkheid nemen, dat leer je niet op een cursus. Daar zijn toch vaak gewoon wat meer ‘vlieguren’ voor nodig. En daar letten we ook wel op. We coachen hen daarin. Voordat je in de wat hogere functies terecht komt, ben je sowieso vaak toch wel een paar jaar onderweg, dus dan zit er meestal wel een flinke dosis levenservaring bij.”

Blik op de toekomst

Ondanks dat het lastig is om geschikte mensen te vinden voor het werken in de offshore, blijft Joost positief over de toekomst. “Wij zijn een sociale maatschappij die netjes met onze mensen omgaat. Dat geldt ook voor Redwave. Daarom werkt onze samenwerking ook zo goed. We beoordelen nieuwe kandidaten samen, we bespreken gedetacheerde medewerkers elke drie maanden en houden zo dus ook samen een vinger aan de pols. We hebben dezelfde positieve en betrokken mentaliteit als het over ‘onze’ medewerkers gaat. Dat is ook iets wat medewerkers zelf heel goed merken en dat willen we dus ook overbrengen op potentiële nieuwe medewerkers.” Terugblikkend op het verleden ziet Joost ook wel dat er meer moet gebeuren dan alleen maar sociaal, betrokken en betrouwbaar zijn: “Vroeger ging het bijna vanzelf. Mensen kwamen echt naar jou toe om te gaan werken in de offshore, zo spannend was het. Nu moet je duidelijk meer doen.”

Daarnaast vindt Joost dat er te weinig aandacht is voor de brede inzetbaarheid van technici ná het werken op een platform. “Veel technieken de we gebruiken op het platform worden ook aan wal gebruikt. Je gaat dus echt niet achterlopen op technisch niveau. Over het algemeen is de technische standaard op het eiland heel erg hoog. Het besturen en aansturen van zo’n platform is immers ook geen alledaagse bezigheid.” Ook voor meer ‘moderne’ technieken is ruimte. “Ook wij gaan mee met digitalisering en automatisering. Dat neemt bepaalde werkzaamheden weg, maar levert ook weer een hoop nieuwe werkzaamheden op. De techniek komt telkens weer op een hoger niveau; ook de technici van de meer digitale generatie, zoals developers en software engineers kunnen heel goed terecht in de offshore. Ik denk dat als we daar ook wat meer aandacht aan besteden, dat dat wel een boost kan geven aan onze werving en selectie.”

 

Detachering via Redwave

Ben je nieuwsgierig geworden wat Redwave voor jouw organisatie kan betekenen? Lees meer of neem contact op met Mourad, Klaas of Hans.