De belangrijkste skill van een Operator is dat hij altijd ‘stop the job’ durft te zeggen

Annelore van Thiel - Ampelmann

Ampelmann is een internationaal opererende organisatie met 100% Nederlandse roots. Het bedrijf is een spin-off van de TU Delft. Ampelmann heeft als doel om mensen en goederen op zee veiliger te laten oversteken tussen vaartuigen en windturbines of platforms. Annelore van Thiel, Crewing Manager bij Ampelmann, vertelt ons hoe deze ingenieuze constructie de wereld verovert.

“Het concept achter Ampelmann is ontstaan in 2002, in Berlijn, tijdens het bijwonen van een congres over windenergie. Het eerste idee is ook echt ouderwets op een bierviltje begonnen,” vertelt Annelore die sinds 2014 voor Ampelmann werkt. “Met een omgekeerde vliegsimulator als basis, zouden de scheepsbewegingen gecompenseerd kunnen worden waardoor de loopbrug ‘gangway’ stabiel blijft. Daarmee kunnen de overbrugging stukken veiliger uitgevoerd worden.”

Ampelmann is door de jaren heen uitgegroeid tot een internationaal erkend bedrijf.“ Het uitgangspunt is om mensen en goederen veilig over te zetten, waar ook ter wereld, of ter zee eigenlijk. Jan van der Tempel,  onze CEO, heeft als visie dat het ‘as easy as crossing the street’ moest zijn. Vandaar ook dat ons logo, het lopende mannetje, gebaseerd is op het Duitse stoplichtmannetje: het Ampelmanchen.”

 

”Operators kunnen wereldwijd worden ingezet, van Brunei tot Brazilië en van tropische wateren in Azië tot in de Noordzee.”

 

Wereldwijd werken

Ampelmann verhuurt de gangway-systemen aan haar klanten en is ook verantwoordelijk voor de medewerkers die deze systemen bedienen. Deze medewerkers, ook wel Operators genoemd, worden voor een groot deel via Redwave ingezet. “Onze Operators worden aangestuurd door het Crewing Team. Dat team werkt onshore vanuit kantoor. Mijn team, dat bestaat uit zeven medewerkers, is niet alleen verantwoordelijk voor de aansturing van de Operators op de Ampelmann-systemen, maar moet er ook voor zorgen dat er genoeg Operators beschikbaar zijn. Ze houden zich dus ook bezig met het rekruteren via Redwave en het selecteren, trainen en certificeren van de nieuwe medewerkers. Daarna kunnen de Operators ingepland worden.” Ondanks dat het Crewing Team vanuit het Nederlandse hoofdkantoor in Delft opereert, kunnen de Operators wereldwijd worden ingezet: “van Brunei tot Brazilië en van tropische wateren in Azië tot in de Noordzee.”

Persoonlijke ontwikkeling

De diversiteit in werkzaamheden verspreidt zich niet alleen over landsgrenzen. Ook binnen het werk zelf is er genoeg variatie te vinden. “Het Crewing team helpt de Operators om zich verder te ontwikkelen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld doorgroeien naar Person-In-Charge, een positie met meer verantwoordelijkheden. Daarnaast vraagt elk Ampelmann-systeem zijn eigen expertise. Je kunt niet zomaar van het ene type naar het andere type overstappen. Bepaalde types werken bijvoorbeeld ook met een kraan, waar je een apart certificaat voor nodig hebt. Daarnaast zijn er types die meer elektrisch aangestuurd worden, terwijl andere, zwaardere types vaak meer hydraulisch gedreven zijn. Dat vergt andere besturingsvaardigheden. Een elektrische aansturing is veel fijngevoeliger. Daar moet je wel rekening mee houden.”

Duurzaam werken

In de offshore wereld is naast veel aandacht voor veiligheid, ook veel focus op milieu en duurzaamheid. “Wij zijn bijvoorbeeld erg gefocust op de wind industrie. De technologische ontwikkelingen van onze systemen spelen ook steeds meer in op duurzame energieopwekking. De windindustrie heeft andere behoefte als het gaat om people transfers dan bij de olie en gas industrie. Dat vraagt ook wat van onze systemen. Daarnaast zijn er ook een hoop olieplatforms die gedemobiliseerd moeten worden. Daar helpen wij ook bij. Ook proberen we onze eigen systemen steeds duurzamer te maken, bijvoorbeeld door hydrauliek te vervangen door elektrisch aangedreven cilinders. Zo pakken wij ook onze rol in de energietransitie.”

Ampelmanner en Redwaver

De Redwavers werken vaak samen met collega’s die in dienst zijn van Ampelmann. Toch is dit voor een klant of opdrachtgever niet merkbaar. “Een project met een Ampelmanner of een Redwaver is niet verschillend. Je bent gewoon collega’s en dat stralen we ook uit. Voor de Operator-dagen is ook iedereen uitgenodigd. Voor ons is het echt belangrijk dat iedereen zich een team voelt. Toch kunnen er weleens verschillen zijn, vooral aan de achterkant. Gelukkig kunnen we hier met Redwave altijd goed het gesprek over voeren, zodat we hierin zoveel mogelijk een lijn trekken naar alle medewerkers in dezelfde functie. We betrekken de Operators ook steeds meer bij het door ontwikkelen van de techniek en van onze trainingen. Ze zijn dus echt een volledig en volwaardig onderdeel van ons bedrijf en niet alleen maar de ‘handjes’”.

Inhouse dienstverlening

“Nick en Jordy, de accountmanagers van Redwave, schuiven wekelijks bij onze crew-coördinatoren aan. Dan nemen we de planningen door en bespreken we eventuele bijzonderheden. Zelf spreek ik samen met mijn leidinggevende Evert elke maand met Mark, de directeur van Redwave, om de meer strategische forecasts te bespreken. Zo blijven we altijd scherp op waar we heen gaan en wat we van elkaar nodig hebben. Omdat we dit op een heel persoonlijke manier en via korte lijnen doen, werkt dat ontzettend goed.”

Grote betrokkenheid

Kenmerkend voor Redwavers noemt Annelore de betrokkenheid: “Ik heb lange tijd bij een groot uitzendbureau gewerkt, dus ik ken ook de kant van Redwave. Ik zie dat Redwavers echt betrokken zijn bij het werk. Zij hebben een erg betrokken mindset. En er wordt ook echt wel wat van ze gevraagd. Je moet tijd en moeite steken in de opleiding. Daarna ben je vaak lange tijd van huis en je doet ontzettend verantwoordelijk werk in een risicovolle omgeving waar veiligheidseisen logischerwijs zeer hoog zijn. Dat vraagt toewijding en gelukkig zien we die bij Redwavers.”

 

“De belangrijkste skill van een Operator is dat hij altijd ‘stop the job’ durft te zeggen”

 

Opvallend veel veiligheidsbesef

Wat verder opvalt aan de Redwavers is dat ze vrij direct zijn en hun mening niet onder stoelen of banken steken. “Daar moest ik in het begin wel even aan wennen, maar het is een bijzonder prettige eigenschap in dit werkveld. Het gebeurt namelijk wel eens dat je echt je mannetje moet staan tegen een klant die toch heel graag een oversteek wil maken, terwijl jij het niet veilig genoeg acht en dan vindt er gewoon geen oversteek plaats. Klaar. Dat moet je duidelijk kunnen overbrengen. Juist dat veiligheidsbesef is je belangrijkste vaardigheid in deze functie. Dat komt niet uit een boekje en ik merk dat de Redwavers dat gewoon hebben. Vergis je niet, er gaat heel veel geld in deze business om, dus als een klant een dag niet kan draaien omdat de Operator die “call’ maakt, kost dat hem veel geld. Veiligheid moet constant op nummer één staan. Je moet altijd ‘stop the job’ kunnen zeggen”.

Samen door ontwikkelen

Ampelmann blijft in ontwikkeling. De technologie maakt het tegenwoordig ook mogelijk om met slechts één Operator een klus te klaren. Dit is voordeliger, maar brengt ook risico’s met zich mee. Annelore ziet hierin ook wel een meedenk-rol voor Redwave: “Redwave kent de industrie en haar eigen Operators goed. Daardoor weten ze welke werkinstructies en -richtlijnen wel of niet goed werken voor de medewerkers. Daarnaast hebben ze gewoon heel veel ervaring in de sector. Zo is Nick, één van de accountmanagers van Redwave, zelf ex-offshore medewerker. Zijn ervaring als Roustabout en Roughneck helpt bij het meedenken.”

Goede samenwerking

Hoe geavanceerd de systemen ook zijn of zullen worden, offshore werk blijft altijd voor een deel mensenwerk. “Het is de Operator die de zorgvuldige afweging maakt of het systeem wel of niet wordt ingezet. Dit brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Redwave heeft vanaf het begin af aan laten zien dat haar medewerkers betrokken en toegewijd zijn en deze verantwoordelijkheid goed aankunnen. Daarom werken we ook graag met ze samen. Omdat Redwave haar mensen echt kent, weten ze precies wie ze waar kunnen plaatsen. Daar hebben we een hele goede samenwerking in opgebouwd.”

 

Detachering via Redwave

Ben je nieuwsgierig geworden wat Redwave voor jouw organisatie kan betekenen? Lees meer of neem contact op met Mourad, Klaas of Hans.