Disclaimer

Wij verzoeken u onderstaande informatie en voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

De pagina's en overige inhoud van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van RedWave. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van RedWave. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van onze website bevatten beelden die onder het auteursrecht van relaties van RedWave vallen.

Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van RedWave van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreft onder andere het merk en logo van RedWave. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Redwave.

RedWave wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.

De informatie die op deze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.